• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pro Musica Bona
    KRS 0000346185

NAUCZYCIELI
wspierając ich projekty unowocześniania metod kształcenia artystycznego i programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.

WYBITNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
promując ich i przyznając im stypendia
finansując zakup instrumentów muzycznych, nut, nagrań i innych materiałów czy akcesoriów muzycznych

ARTYSTYCZNE ŚRODOWISKA EDUKACYJNE
organizując sympozja, konferencje, konsultacje, lekcje mistrzowskie, konkursy i spotkania z wybitnymi artystami i pedagogami.
rozwijając kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.