• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Polska - Haiti
    KRS 0000349426

Fundacja Polska-Haiti

Bezpośrednią inspiracją dla powstania Fundacji Polska-Haiti było tragiczne trzęsienie ziemi z 12 stycznia 2010 roku, które nawiedziło wyspę, wyrządzając katastrofalne szkody. Działalność Fundacji jest sformalizowaną formą kontynuacji aktywności grona osób wstrząśniętych tym wydarzeniem. Ich żywiołowa reakcja zaowocowała m.in. realizacją kampanii medialnej „Solidarni z Haiti”, która zorganizowana została we współpracy z Caritas Polska. Fundację powołano do życia 19 lutego 2010 roku, jej prezesem jest Zofia Pinchinat-Witucka.

Celem Fundacji jest wsparcie mieszkańców Haiti w długoterminowych projektach odbudowy kraju oraz w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju nowoczesnego szkolnictwa, a także promocji kultury i sztuki. W założeniu pomoc ta ma posłużyć przede wszystkim kształceniu przyszłych elit gospodarczych, naukowych i kulturalnych, z naciskiem na uświadamianie młodym Haitańczykom konieczności podjęcia funkcji społecznych dla dobra całego społeczeństwa.

Aby osiągnąć te cele Fundacja chce w swojej działalności skupić się na wspieraniu różnorodnych działań naukowych, dydaktycznych i kulturalnych.

Na stronach Fundacji, jako jedyni w Polsce, prezentujemy także regularne relacje osób zaprzyjaźnionych z Fundacją, niosących pomoc humanitarną na miejscu tragedii. Staramy się, by nasza strona stała się centrum wymiany informacji o sytuacji na Haiti, o aktualnych najważniejszych potrzebach Haitańczyków.

Nieustannie staramy się również podtrzymywać zainteresowanie medialne sytuacją na Haiti, promując ideę solidarności z narodem haitańskim. Dziś, 3 lata, jest ona równie potrzebna, jak w styczniu 2010r.


Dziękujemy za każdą pomoc, jaką otrzymujemy – liczy się dla nas każda złotówka i każdy gest.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.