• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Zagórza Śląskiego
    KRS 0000350013

Naszym celem jest propagowanie walorów klimatyczno - przyrodniczo - turystycznych Zagórza Śląskiego i okolicy, a także podniesienie poziomu życia jego mieszkańców. Chcemy stworzyć warunki do godziwego i bezpiecznego wypoczynku mieszkańców oraz turystów, upowszechniać kulturę fizyczną i sport oraz podejmować działania na rzecz ekologii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.