• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Zwierzętom MiauKot
    KRS 0000353933

Prozwierzęcą działalnością zajmujemy się już od kilkunastu lat. W lutym 2010 roku postanowiliśmy zacząć działać na własny rachunek - w zgodzie z własnym sumieniem i programem, który można pokrótce zawrzeć w czterech hasłach:

Koty, które trafiają pod naszą opiekę, należy:
- zainstalować w domu tymczasowym
- postawić na łapy
- odrobaczyć, zaszczepić, wysterylizować
- oddać w ręce nowych odpowiedzialnych Opiekunów.

Działalność opieramy wyłącznie na wolontariacie. W chwili obecnej wszystkie zwierzęta przebywają w domach tymczasowych zlokalizowanych w miastach aglomeracji śląskiej (głównie w Bytomiu i Piekarach) oraz w Krakowie. Na czas pobytu traktowane są na takich samych zasadach, jak nasi rezydenci.

Podopiecznych utrzymujemy dzięki Ludziom, którym los żyjących wokół nas bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. Większość MiauKotów ma swoich wirtualnych opiekunów, których wsparcie pozwala zapewnić podstawy bytu: karmę i wypełnienie kuwet. To jednak nie koniec wydatków: pozostają koszty związane ze szczepieniem, sterylizacją oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej: czasem trafiają do nas zwierzęta wymagające specjalnej troski.

Wieloletnia walka o ograniczenie bezdomności oraz poprawę bytu kotów wolnożyjących utwierdziła nas w przekonaniu, że jedynym skutecznym sposobem osiągnięcia tego celu jest zmniejszenie kociej nadpopulacji. Można tego dokonać tylko poprzez sterylizację - od 2006 roku wcielamy w życie założenia akcji Ciach!bezdomność.

Więcej informacji o nas, naszej działalności oraz o tym, w jaki sposób możesz wesprzeć przebywające pod naszą opieką zwierzęta, uzyskasz zaglądając na stronę Fundacji, czytając prowadzone przez wolontariuszy blogi lub śledząc rozwój wydarzeń notowanych na gorąco w naszym wątku zamieszczonym na forum miau.pl.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy dają się ponieść MiauKotowemu zawrotowi głowy! :D

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.