• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Centrum Edukacji
    KRS 0000354524

Naszą misją jest permanentna edukacja (zgodnie z ideą Live Long Learning) wszystkich grup społecznych, a szczególnie tych o utrudnionym dostępie do edukacji. Interesuje nas zarówno edukacja formalna, jak i uczenie się przez doświadczenie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.