• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej
    KRS 0000356025

Naszym statutowym celem jest poprawa ochrony zdrowia i promocja ratowania życia osób cierpiących na nowotwory krwi i choroby pokrewne. Fundacja, poprzez rozpowszechnianie idei: Podaruj innym cząsteczkę siebie, dąży do spopularyzowania wśród społeczeństwa wiedzy o krwiodawstwie, transplantacji i przeszczepach szpiku kostnego. Instytucja ma również na celu integrację środowisk promujących program ochrony zdrowia. Główne zadania realizujemy poprzez organizację Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej oraz innych akcji. Przywołując pamięć patronki, której wola walki i chęć życia poruszyła wszystkich, pragniemy podkreślić jej niezwykłą postawę. Dzięki Agacie można bowiem dostrzec znaczenie najpiękniejszych gestów - sens oddawania krwi i szpiku kostnego, by ratować ludzkie życie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.