• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Sempre A Frente
    KRS 0000356733

Sempre a Frente oznacza Zawsze do Przodu

Misja, która towarzyszy inicjowanym i realizowanym przez nas działaniom to Nauka i Rozwój przez Doświadczanie.

Wierzymy, że nauka i rozwój przez doświadczanie jest naturalną potrzebą człowieka.

Główni odbiorcy naszych działań to dzieci i młodzież. Wspieramy ich rozwój osobisty i społeczny poprzez psychoedukację, programy edukacyjne i profilaktyczne. Realizując nasze działania wzmacniamy umiejętności psychospołeczne, uczymy otwartej komunikacji i wyrażania emocji. Umożliwiamy realizację własnych pomysłów i projektów w grupach rówieśniczych. Pobudzamy do ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i dostosowywania się do dynamiki rynku pracy.

Poprzez pracę metodami edukacji pozaformalnej zachęcamy młodych ludzi do przyjęcia aktywnej postawy obywatelskiej, tym samym promując odpowiedzialność społeczną, inicjatywność oraz przedsiębiorczość. Promujemy wolontariat oraz edukację pozaformalną jako formę zdobywania cennych umiejętności. Wspieramy aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, między innymi poprzez włączanie jej w dialog usystematyzowany, czyli formę komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami.

Prowadzimy Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie, jesteśmy również jedynym w regionie ośrodkiem szkolącym programu „Młodzież w Działaniu” oraz punktem sieci Eurodesk, przez co dążymy do wzmocnienia działań w zakresie polityki młodzieżowej na Lubelszczyźnie.

Ponadto wpieramy rozwój kompetencji psychospołecznych i zawodowych osób dorosłych prowadząc m.in. warsztaty rozwoju osobistego i ekspresji ciała, oraz metod pracy z grupą.

Nasze działania realizujemy w trzech działach programowych:
- Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, którego ofertę kierujemy do szkół, młodzieży, gimnazjalnej, ponagimnazjalnej i studentów;
- Przestrzeń Działań Młodzieżowych, w ramach której prowadzimy grupy rozwojowe w trybie roku szkolnego;
- Pracownia Rozwoju Osobistego, której działania są skierowane do osób dorosłych zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym w kontekście pracy z grupami metodami psychoaktywnymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.