• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie Przez Świat"
    KRS 0000358440

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w wypełnianiu i realizacji zadań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.