• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
    KRS 0000358757

Głównym celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie, rozwój i promocja turystyki aktywnej, zdrowego trybu życia, aktywizacji osób niepełnosprawnych, uzależnionych, ze środowisk wiejskich lub w inny sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Swoje cele Stowarzyszenie w głównej mierze realizuje poprzez organizację rajdów, zlotów, wycieczek turystycznych,organizację szkoleń, warsztatów terapeutycznych, plastycznych, kulinarnych oraz innych form aktywnego wypoczynku połączonego z aktywizacją społeczną osób z trudnych środowisk. Corocznie organizujemy kilkanaście różnego typu imprez.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.