• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    IPMS Świdnica Świdnickie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Imienia PFT
    KRS 0000360105

Stawiamy sobie za cel:
- propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego na terenie miasta Świdnicy, powiatu świdnickiego, Polski oraz Unii Europejskiej.
- szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, również wiedzy dotyczącej miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego.
- wspieranie poszukiwań oraz restauracja zabytków techniki i wojskowości .
- promocja miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego na wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą.

Dla osiągnięcia tych celów Stowarzyszenie podejmujemy następujące działania:
- Prowadzenie modelarni dla członków Stowarzyszenia w mieście Świdnicy.
- Wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach propagujących cele oraz dorobek Stowarzyszenia.
- Współpraca ze międzynarodowymi strukturami IPMS International Plastic Modellers’ Society, oraz innymi strukturami modelarskimi celem promocji polskiego modelarstwa poza granicami Polski.
- Pomoc merytoryczna w organizowaniu nowych modelarni przy szkołach oraz przy wszelkich innych instytucjach, związkach i organizacjach działających na terenie powiatu świdnickiego.
- Organizowanie we współpracy ze wszystkimi modelarniami w powiecie świdnickim wystaw i innych inicjatyw modelarskich w placówkach szkolnych każdego szczebla, muzeach i samorządowych placówkach kulturalnych powiatu świdnickiego.
- Promocja miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego, poprzez organizację cyklicznie odbywających się imprez modelarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym, bądź poprzez uczestnictwo w takich inicjatywach.
- Prowadzenie szkoleń instruktorskich i sędziowskich dla modelarzy zaawansowanych we współpracy z Aeroklubem Polskim, Ligą Obrony Kraju, Krajowym Kolegium Sędziowskim (Sędziów modelarstwa), NAVIGA i IPMS Polska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.