• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne
    KRS 0000361274

Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne (DTH) jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców Dolnego Śląska jego historią lokalną.

Domeną naszych działań nie jest analiza ważnych i powszechnie znanych wydarzeniach historycznych dotyczących Dolnego Śląska. W swojej działalności DTH skupia się na odkrywaniu oraz zachowaniu pamięci o nieznanych lub częściowo zapomnianych wydarzeniach historycznych o skali lokalnej. Chcemy chronić miejsca o znaczeniu historycznym, nie będące zabytkami w znaczeniu litery prawa, a także przypominać o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce w naszym najbliższym otoczeniu.

Poprzez nasze działanie chcemy wspierać lokalną społeczność w odkrywaniu historii miejsc, które codziennie mijamy w drodze do pracy, do domu. Zakres naszego działania jest bardzo szeroki, od działalności wydawniczej, organizacji wystaw po działania czysto eksploracyjne jak np. odkopywanie i udostępnianie schronów przeciwlotniczych. Nie ma nudnej historii, jest jedynie taka, która została źle opowiedziana…

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.