• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Szanse
    KRS 0000361949

Stowarzyszenie powstało w lipcu 2010 r. Jest organizacją pozarządową, skupiającą ludzi pragnących aktywnie działać bez względu na płeć, wiek czy wyznanie, tworząc świadome i aktywne społeczeństwo obywatelskie.
Pragniemy włączyć do współpracy i zintegrować wokół Stowarzyszenia wszystkich, którzy dysponują wiedzą, umiejętnościami i gotowością do działania. Jesteśmy zawsze bardzo blisko człowieka, pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Chcemy inspirować ludzi do rozwoju osobistego i społecznego, gdyż zmiana indywidualnej świadomości jest początkiem i źródłem wszelkich szerszych zmian: społecznych, ekonomicznych i ekologicznych prowadzących do podniesienia jakości życia.
Podejmujemy współpracę z innymi organizacjami, gdyż przez wspólne działanie możemy szybciej osiągnąć lub przybliżyć przyświecający nam cel.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.