• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Asante"
    KRS 0000362699

Fundacja Asante działa na trzech płaszczyznach:
- Pierwsze i podstawowe zadanie Fundacji to realizacja programu edukacji plastycznej dzieci i młodzieży w Afryce oraz stworzenie im warunków do edukacji artystycznej.
- Realizacja programu edukacyjnego w polskich szkołach na temat wiedzy o współczesnej Afryce, jej kulturze i mieszkańcach. Lekcje opierają się m.in. na spotkaniach z podróżnikami. Szkoła, która przystępuje do programu „Kredki dla Afryki” organizuje wśród swoich uczniów zbiórkę kredek, bloków, farb i innych przyborów niezbędnych do malowania i rysowania, które przekazywane są placówkom w Afryce.
- Działaniami wspierającymi programy: „Kredki dla Afryki”, „Dzienniki z Afryki” programy stypendialne są: charytatywne koncerty; wystawy fotografii i rysunków dzieci z Czarnego Lądu; spotkania, seminaria promujące kulturę Afryki.

Misja:
Chcemy by akcje Fundacji Asante umożliwiły dzieciom pójście do szkoły i edukację - jedyną drogę do poprawy ich losu. Tylko wykształcenie może wyrwać afrykańskie dzieci z kręgu biedy i bezradności. Szkoła to najlepsza inwestycja w przyszłość tych dzieci. Wśród nich są też dzieci szczególnie uzdolnione, które nie mają możliwości rozwijać swego talentu. A przecież umożliwienie im kształcenia - jest szczególną szansą nie tylko dla nich samych ale dla całego społeczeństwa Afryki. Program „Młoda Sztuka Afrykańska” jest przedsięwzięciem wieloetapowym:
- Akcja „Kredki dla Afryki”
- Wystawy „Młodej Sztuki Afrykańskiej”
- Indywidualne stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.