• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju "Inspiracje"
    KRS 0000363825

    Celem stowarzyszenia jest: kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Jesteśmy grupą ludzi, która ożywia i rozwija otoczenie.Tworząc przyjazną przestrzeń wykorzystujemy działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności kierujemy się transparentnością działań, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności lokalnej.Jesteśmy organizacją działającą aktywnie od 2010 roku, w 2013 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Aktywnie działamy na rzecz lokalnej społeczności dążąc do poprawy jakości życia. Poprzez współpracę z innymi organizacjami i instytucjami pobudzamy aktywność zawodową i obywatelską, a także kreatywność i samodzielność wśród mieszkańców i mieszkanek.

Pracujemy w pełni wykwalifikowanym zespole ludzi z pasją: animatorów, socjologów, pedagogów, zrzeszamy wolontariuszy i gościmy stażystów. Bierzemy udział w szeregu działań edukacyjnych, obywatelskich i kulturalnych mających na celu poprawę świadomości oraz jakości życia, aktywizację zawodową i powstrzymywanie wykluczenia społecznego.

Poprzez wszystkie działania staramy się przybliżyć ich odbiorcom możliwości, jakie posiadają i potencjał, którego z różnych przyczyn nie wykorzystują. Zarówno nasze działania społeczne, edukacyjne, jak i kulturalne zmierzają ku zacieśnianiu więzi sąsiedzkich, wzbudzaniu empatii oraz chęci niesienia pomocy innym. Staramy się otwierać ludzi na świat, ukazywać im ogrom straty oraz niewykorzystanych szans, który towarzyszy niskiej aktywności zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym. Pokazujemy, że nawet najcichszy głos może zostać usłyszany, że nasze zdanie, jako mieszkańców i mieszkanek regionu, ma znaczenie.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.