• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Daj Nadzieję
    KRS 0000364205

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, w zakresie edukacji, nauczania i uspołeczniania, pomocy charytatywnej rodzinom w sytuacjach kryzysowych i w trudnej sytuacji życiowej. Niesie pomoc osobom wymagającym rehabilitacji i leczenia po wypadkach, przewlekle chorych.
Organizuje wypoczynek, zajęcia edukacyjne, wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych i z ubogich rodzin. Wspiera placówki zajmujące się leczeniem i rehabilitacją dzieci. Współpracuje z Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci ,,Solidarność" wspierając jego modernizację i dofinansowując dodatkowe zabiegi pacjentów. Stowarzyszenie zapewnia rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych pomoc prawną, psychologiczną i materialną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.