• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pasterze
    KRS 0000364518

Fundacja została powołana w celu ochrony zwierząt. Szczególnym patronatem Fundacja obejmuje psy rasy Berneński Pies Pasterski oraz ich mieszańce.Cele Fundacji realizowane będą poprzez:
1. Opiekę nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy.
2. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
3. Powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
4. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.
Działalność Fundacji opiera się na pracy wolontariuszy, nie zatrudniamy pracowników najemnych, nie korzystamy z płatnych miejsc tymczasowego przechowywania zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.