• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra
    KRS 0000365293

Cele Fundacji:
1. Działanie na rzecz ochrony przedsiębiorców pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne;
2. Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli;
3. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli;
4. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
i inne promujące mediację i edukację prawną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.