• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rowerowa Gdynia"
    KRS 0000367409

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2010 roku, obecnie zrzesza ponad 20 członków.

Naszym głównym celem jest uczynienie z Gdyni miasta przyjaznego rowerom i rowerzystom.

Po co w ogóle takie stowarzyszenie? Po to, by:
- zainicjować grupę osób, które chcą mieć wpływ na rozwój sieci dróg rowerowych w Gdyni,
- przyczynić się do powstania profesjonalnej infrastruktury rowerowej,
- współpracować z Miastem w ramach projektów dotyczących ruchu rowerowego w Gdyni,
- dyskutować nad przebiegiem dróg rowerowych w naszym mieście,
- wskazywać źle wytyczone lub niewłaściwie zbudowane drogi rowerowe,
- wskazywać dobrze wytyczone i właściwie zbudowane drogi rowerowe,
- promować najlepsze praktyki dotyczące ruchu rowerowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.