• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania
    KRS 0000368820

Głównym celem Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania jest wspieranie rozwoju młodego pokolenia w kontekście uniwersalnych wartości i kompetencji społecznych poprzez wsparcie współczesnej zapracowanej rodziny w budowie zdrowych, trwałych więzi w rodzinie, biorąc pod uwagę szereg wyzwań dzisiejszego świata takich jak zalew informacji, konsumpcjonizm, wszechobecną agresję i ciągłe życie w biegu.

Fundacja szuka, wspiera i wdraża systemowe rozwiązania w kontekście rodziny definiując cele tak w ujęciu ogólnospołecznym jak i:
- w obszarze współpracy z pracodawcami, gdzie na co dzień przebywa większość rodziców,
- w obszarze systemu oświaty, gdzie znaczącą część czasu spędzają nasze dzieci na zajęciach lekcyjnych i kontaktach z rówieśnikami oraz w obszarze mediów, które towarzyszą istotnie nam i naszym dzieciom w czasie wolnym i są wpływowym nośnikiem kształtującym wzorce zachowań.

W ramach naszej działalności realizujemy między innymi:
1. Cykl konferencji-warsztatów dla liderów biznesu "Sukces w pracy = sukces w rodzinie?" (29 listopada 2012 roku odbyła się już III konferencja z tego cyklu)
2. Portal społecznościowy www.mamrodzine.pl dla rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców nastolatków, łączący w jednym miejscu różne zagadnienia związane z relacjami w rodzinie, wychowaniem dzieci i inspirację jak w tym obszarze się rozwijać poprzez szkolenia czy literaturę.
3. Akademia Przywództwa Liderów Oświaty – innowacyjny program rozwoju przywództwa w systemie oświaty dla dyrektorów szkół z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki. Szczegóły na http://www.aplo.pl/
4. Dwie godziny dla Rodziny – coroczna akcja społeczna Fundacji skierowana do wszystkich pracodawców, instytucji i organizacji oraz ich pracowników związana z upowszechnieniem w Polsce Międzynarodowego Dnia Rodziny, przypadającego na 15 maja – Akcja oprócz promocji Dnia Rodziny ma na celu zwrócenie uwagi na wagę wielopokoleniowych więzi rodzinnych oraz wagę więzi rodzinnych jako podstawy budowy tożsamości młodego pokolenia.
5. Nowatorski program dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i wychowawców. Pierwsza w Warszawie Szkła Tutorów.
6. Warsztaty dla osób indywidualnych oraz dla firm w ramach Programu Zrównoważonego Rozwoju. Proponujemy takie tematy jak, np., umiejętność stawiania granic, budowanie relacji z partnerem, relacje z dzieckiem, uzależnienia, komunikacja z nastolatkiem, wybór szkoły dla dziecka, konsekwencja w wychowaniu.
7. Asistance Rodziny: pakiet pierwszej pomocy dla pracowników i ich rodzin w zakresie wyzwań związanych z ich życiem prywatnym (indywidualnie dobrana pomoc specjalistów współpracujących z Fundacją).
8. Recenzje, publikacje w mediach, udział konferencjach, grupach dyskusyjnych, konsultacyjnych w temacie Rodziny i relacji rodzinnych, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Strony prowadzone przez Fundację:
www.humanites.pl – główna strona Fundacji
www.mamrodzine.pl – serwis dla Rodziców i Wychowawców
www.aplo.pl – Akademia Przywództwa Liderów Oświaty

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.