• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ogród Marzeń"
    KRS 0000370997

Głównym celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom oraz młodym ludziom (do 25 roku życia) uzdolnionym oraz dzieciom i młodym ludziom (do 25 roku życia) chorym. W szczególności otaczamy opieką tych, którzy mieszkają na terenie Ziemi Jarocińskiej. Organizujemy pomoc finansową oraz merytoryczną. Jesteśmy młodą organizacją i dopiero zaczynamy działać. W planach mamy następujące przedsięwzięcia: stworzenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży; stworzenie programu, w ramach którego będziemy pomagać finansowo oraz w inny sposób w leczeniu dzieci i młodych ludzi do 25-roku życia; stworzenie programu podziel się talentem, stworzenie bazy wolontariuszy, organizacja różnych przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.