• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Uczelni Łazarskiego
    KRS 0000373132

Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności:
a) w zakresie pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w formie przyznawania stypendiów umożliwiających kształcenie na wyższych uczelniach,
b) w zakresie nauki, edukacji, kultury, oświaty, wychowania oraz profilaktyki zdrowotnej,
c) w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
d) wspieranie działań podejmowanych przez Uczelnię Łazarskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.