• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Sierotom
    KRS 0000373967

Pomagamy dzieciom, młodzieży, a także młodym dorosłym, którzy pozostają sierotami lub półsierotami naturalnymi lub społecznymi oraz ich opiekunom. Z sieroctwem naturalnym mamy do czynienia wtedy, gdy jeden z rodziców dziecka lub oboje nie żyją. Sieroctwo społeczne natomiast polega na tym, że dziecko jest pozbawione normalnego środowiska rodzinnego. Przyczyny tego mogą być bardzo różne: rozpad rodziny, alkoholizm, narkotyki, bieda czy choroby (fizyczne i psychiczne).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.