• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wsi Bogacica "Bogatalanta"
    KRS 0000376481

Stowarzyszenie Wsi Bogacica "Bogatalanta" powstało w styczniu 2011 jako koalicja lokalnych organizacji i grup nieformalnych działających na terenie wsi Bogacica. Jest naturalnym kontynuatorem działań podejmowanych przez nieformalną Grupę Odnowy Wsi powołaną przez Zebranie Wiejskie w Bogacicy w ramach Opolskiego Programu Odnowy Wsi. Stowarzyszenie Wsi Bogacica "Bogatalanta" wspólnie z mieszkańcami wsi postawiło na edukację ekologiczną. Wykorzystując położenie wśród bogatych łąk Doliny Stobrawy objętych ochroną obszarową Natura 2000, chcemy skoncentrować się na edukacji przyrodniczej i ekologicznej.Staramy się o status "wioski tematycznej". Już w tej chwili oferujemy różnego rodzaju warsztaty i zajęcia edukacyjne dotyczące poznawania bogactwa łąk, pól oraz fauny i flory znajdującej się na tym obszarze. W nasze działania włączamy dzieci, młodzież, dorosłych i emerytów. Współpracujemy również z niepełnosprawnymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.