• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Dystonię
    KRS 0000376603

Działalność Stowarzyszenia zmierza do udzielania wsparcia osobom chorującym na dystonię i ich najbliższym poprzez popularyzację wiedzy o dystonii oraz pomoc we wskazywaniu miejsc uzyskania możliwie najlepszej specjalistycznej pomocy lekarskiej. Stowarzyszenie pomaga także w poszukiwaniu najlepszego sposobu leczenia każdemu choremu z dystonią. Stowarzyszenie stara się reagować na wszelkie zgłaszane przez chorych uwagi na temat ograniczeń w dostępie do wysokospecjalistycznych procedur leczniczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.