• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Czyń Dobro" na rzecz Niepełnosprawnych Uczniów i Absolwentów Szkół i Placówek Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim
    KRS 0000376697

Stowarzyszenie "Czyń Dobro" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim. Powołane jest na czas nieokreślony i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, którymi są nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Wodzisławiu Śl.

Celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym,
- wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego,
- tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
- wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,
- wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.