• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Progresja"
    KRS 0000378180

Fundacja "Progresja" istnieje od marca 2011 roku. W kwietniu 2013 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Jesteśmy organizacją pozarządową, której celem jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych i pomoc w ich rehabilitacji. Reprezentujemy interesy środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Naszą misją jest zwiększenie szans dostępu dla osób niepełnosprawnych do zatrudnienia, edukacji, nowoczesnej technologii i informacji.

Od 1 kwietnia 2011 r. prowadzimy w Słupsku PION - Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym i ich potencjalnym pracodawcom. PION ma również na celu organizowanie konferencji i pokazów sprzętu. Dążymy do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową.

Zapraszamy do współpracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.