• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76
    KRS 0000385106

Wreszcie się nam udało !

Powstała organizacja, która będzie skupiać ludzi pokrzywdzonych podczas tłumienia robotniczych protestów w Radomiu w 1976 r.

Jest nas coraz mniej i żyje się nam coraz trudniej, ale nie chcemy być tylko „kombatantami”, którzy domagają się większych rent i kolejnych, mniej lub bardziej ważnych odznaczeń.

Chcemy przede wszystkim, aby wreszcie w Polsce wiedziano czym był Czerwiec 76 i kim byli ludzie, którzy w tych wydarzeniach brali udział. Chcemy, aby Radom przestał być miastem z wyrokiem, skazanym na zapomnienie i pomijanie milczeniem. Chcemy, aby wreszcie przestano mówić o nas jako o warchołach i chuliganach. Chcemy, aby społeczność radomska zaczęła być dumna z tego, co się w naszym mieście wydarzyło, a nie jak dotychczas, wstydziła się wymieniać miejsce swojego urodzenia, bo reszta świata patrzy na to krzywo.

Nie wstyd urodzić się w Radomiu - wstyd się za to miasto wstydzić - takie jest nasze stanowisko.

Chcemy upowszechniać wiedzę o tym jaki przebieg miały wydarzenia w Radomiu i jakie przyniosły skutki. Chcemy być dumni z tego, że braliśmy udział w tych wydarzeniach. Chcemy, aby inni wiedzieli, że stworzyliśmy podstawy i daliśmy impuls twórczy do powstania niezależnego ruchu robotniczego w Polsce.

Przecież bez nas nie byłoby Komitetu Obrony Robotników, a w konsekwencji, nie byłoby Solidarności i nie byłoby dzisiejszej Polski. Stwierdzamy z ubolewaniem, że o naszym wkładzie w budowanie niezależnego ruchu robotniczego zapomina się w Polsce. Chcemy ten stan zmieniać. Chcemy też dopomóc ludziom Czerwca, którzy niejednokrotnie, żyją w ubóstwie, którego przyczyną jest ciążące na nich odium chuliganów i warchołów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.