• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomysł na Życie
    KRS 0000385766

Stowarzyszenie działa od X.2011 r. na rzecz osób 50plus, wykorzystując potencjał swoich członków i możliwości jakie daje istniejące w kraju wsparcie dla ngo. Jest skierowane zarówno na osoby aktywne, które chcą szkolić się, rozwijać i nabywać nowe kompetencje, potrzebne w rozwijającej się działalności stowarzyszenia , ale także na te, które potrzebują pomocy, towarzystwa i chcą jedynie korzystać z proponowanej oferty. Wszystkim członkom chodzi o zabezpieczenie i wsparcie wzajemne w późniejszych latach. Generalnie: nie chcemy korzystać z gotowych ofert, proponowanych osobom 50+ ale chcemy sami kreować własną rzeczywistość, znajdując w tym zajęcie, przyjemność i możliwość realizacji hobby. Od 2011 roku oferujemy swoim członkom i osobom 50+ spoza stowarzyszenia, stały, nieodpłatny, oparty na wolontariacie, blok zajęć tygodniowych: język angielski dla początkujących i średnio zaawansowanych, gimnastykę ogólną i rehabilitacyjną, zajęcia taneczne, teatralne dla dzieci, porady psychologiczne, spotkania informacyjno-integracyjne, jogę, nordic walking, warsztaty z rękodzieła, wyjazdy turystyczne, spotkania informacyjno integracyjne, urozmaicane spotkaniami z ciekawymi ludźmi i tematami oraz spotkania i zabawy okolicznościowe. Oprócz ww stałych propozycji staramy się organizować inne ciekawe przedsięwzięcia w ofercie nieodpłatnej lub po minimalnych kosztach. Zorganizowaliśmy np: warsztaty fotograficzne, kursy komputerowe i warsztaty z rozwoju osobistego. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywizacji Zawodowej "Złote Rączki" dostaliśmy w maju 2012r dofinansowanie do projektu "Aktywność dla naszego dobra" z PO FIO. Przeprowadziliśmy w okresie VIII - XII.12r dla 42 osób 50+ z Wrocławia warsztaty na temat zdrowego starzenia się, obejmujące wykład z lekarzem gerontologiem, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z dietetykiem i zajęcia z jogi. W 2013r podjęliśmy starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego - wpis do rejestru uzyskaliśmy 4 marca 2014r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.