• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Między Niebem a Ziemią
    KRS 0000385861

Celem Fundacji jest:
1) udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci oraz podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin i dzieci,
2) działanie na rzecz niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci,
3) działalność charytatywna,
4) promocja i organizacja wolontariatu,
5) organizowanie pomocy prawnej rodzicom, których choroby dzieci bądź niepełnosprawność powstała na skutek błędów w sztuce lekarskiej,
6) promocja działalności prawnej pro publico bono,
7) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
8) integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi i nieuleczalnie chorymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.