• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Babci Aliny
    KRS 0000398781

Fundacja Babci Aliny wspolnie z angielska fundacja "The Alina Foundation" promuje ruch hospicyjny w Polsce, a za zebrane fundusze kupuje sprzęt medyczny dla polskich hospicjów. Kierujemy pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna wspierając hospicja w różnych regionach kraju.

Hospicja zaiteresowane otrzymaniem pomocy od nas prosimy o kontakt e-mailowy lub listowny.

Corocznie organizujemy rajd rowerowy "Cycle Poland" w celu promocji ruchu hospicyjnego i zbierania funduszy na potrzeby polskich hospicjów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.