• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wolność Od Religii
    KRS 0000403073

Fundacja Wolność od Religii została powołana głównie z chęci podejmowania wszelkich działań związanych z informowaniem opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu, a także promowaniem konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła i Państwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.