• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
    KRS 0000429483

Pomagamy dzieciom:
- z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, z problemami uzależnień,
- zagrożonych sieroctwem, niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym,

Prowadzimy:
- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy,
- Środowiskowe Ogniska Wychowawcze,
- Warsztat Terapii Zajęciowej,
- Koła specjalistyczne dla dzieci przewlekle chorych,
- Punkt informacyjno - interwencyjny Rzecznika Praw Dziecka z zespołem ekspertów,
- Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne

Organizujemy:
- kolonie wypoczynkowe i zdrowotne, zimowiska i półkolonie,
- wczasy dla matki z małym dzieckiem,
- imprezy okolicznościowe i kulturalno - rekreacyjne,
- konferencje i szkolenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.