• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Sportowy "Zakopane"
    KRS 0000436197

Naszym celem jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu na Podhalu. W szczególności dotyczy to propagowania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności.

23 lipca 2007 roku w wyniku porozumienia między działaczami ZKP i Jutrzenki oraz poparciu dyrekcji COS i Burmistrza Miasta został zarejestrowany Klub Sportowy Zakopane. Misją przyświecającą naszemu stowarzyszeniu, które od 2012 roku jest organizacją pożytku publicznego są działania społecznie użytecznie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wychowania, edukacji, integracji na rzecz lokalnej społeczności.

Obecnie szkoleniem sportowym objęta jest grupa 150 osób w wieku od 7 do 21 roku życia. Wskazana grupa uczestnicy nieodpłatnie w procesie szkoleniowym i współzawodnictwie. W naszych zajęcia mogą uczestniczyć osoby bez względu na ich sytuację rodzinną czy majątkową. Partnerami wspierającymi naszą bieżącą działalność są zarówno osoby prywatne, firmy oraz administracja samorządowa i rządowa.

Zajęcia treningowe prowadzone są przez trenerów posiadający wymagane uprawnienia i przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie prowadzimy szkolenie w czterech grupach wiekowych. Oprócz tego wszystkie zespoły uczestniczą w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym. Dzieci oraz młodzież mają możliwość udziału w wyjazdowych turniejach oraz zgrupowaniach sportowych.

KS Zakopane posiada również zespól seniorski, który od sezonu 2012/13 występuje w IV lidze i godnie reprezentuje miasto w tych rozgrywkach.

Ponadto od początku naszej działalności podejmujemy się organizacji cyklicznych turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w Zakopanem o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Corocznie nowy sezon piłkarski na Podhalu rozpoczyna nasz tradycyjny „MECZ PAMIĘCI” – upamiętniających zmarłych piłkarzy występujących w naszym klubie.
W 2012 roku obchodziliśmy „Jubileusz V lecia działalności na rzecz lokalnej społeczności” podejmując się organizacji młodzieżowych turniejów w okresie czerwiec – lipiec. Cykl imprez w ramach „Piłkarskich Turniejów Jubileuszowych” był współfinansowany przez Województwo Małopolskie.

Obchody naszego jubileuszu zakończyliśmy realizacją dużego zadania pn. „SPOTKANIA POKOLEŃ = ZAGRAJMY RAZEM” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.