• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000001509

Formularze PIT 2017/2018 dla Ludowy Klub Sportowy "Start" Mszana w Mszanie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000001509.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest: prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz ogółu społeczności gminy Mszana, a w szczególności:
- upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku;
- organizowanie masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych;
- dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej;
- dążenie do osiągania jak najlepszego wyniku sportowego;
- tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych dla skupienia wokół sportu jak największej liczby młodzieży;
- stworzenie warunków do uprawiania sportu i wypoczynku przez społeczeństwo Gminy;
- praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą poprzez uprawianie sportu.