• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000002098

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Miłośników Rydułtów w Rydułtowach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000002098.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców
- propagowanie historii miasta i regionu
- propagowanie sportowego trybu życia
- działania proekologiczne
- organizacja różnorodnych imprez kulturalnych
- wszechstronne informowanie mieszkańców miasta.

Prowadzone działania:
- TMR przyznaje statuetki "Rydułtowika Roku" (dotychczas 24 tytuły)
- wyróżniamy inne organizacje - m.in. pucharami i tytułami "Lidera Aktywnych" (13 tyt.)
- szefów firm i instytucji wspierających TMR wyróżniamy tytułami "Mecenasa TMR"
- wydaliśmy dotychczas 14 widokówek naszego miasta w nakładzie 9,4 tys. szt.
- od końca marca 1994r wydajemy miesięcznik "Kulka"
- od 1995r prowadzimy stałą ekspozycję fotograficzną w gablotce TMR p.t. "Z życia miasta"
- wspólnie z Urzędem Miasta wydaliśmy kasetę "Rydułtowy w piosence"
- TMR zainicjowało obchody "Dni Rydułtów"
- prowadzimy stałą akcję "Drzewko mieszkańcom", dotychczas wydaliśmy darmowo ponad 3 tys. drzewek i krzewów
- wydaliśmy 2 kalendarze: 1995 - kalendarz reklamówka i 1999r - dziewczyny Kluki
- przeprowadziliśmy I wybory "Miss Rydułtów"
- corocznie organizujemy akcje sprzątania (wiosną i jesienią)
- zainicjowaliśmy obchody "Święto 4 lipca" tj. rocznica włączenia Rydułtów do państwa polskiego
- zorganizowaliśmy 2 imprezy tj. "Babcie, Dziadkowie, Wnukowie" oraz "Ze Służbą Zdrowia na Ty" - nagrywała telewizja
- posiadamy zastrzeżony znak TMR i totem
- corocznie organizujemy wyścig na rowerach górskich
- istnieje Klub MTB (Miłośnicy Bolesława Górskiego) przy TMR, który liczy 15 członków
- prowadzone są akcje charytatywne oraz działania integracyjne wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób Niepełnosprawnych
- dwukrotnie wystawialiśmy kandydatów w wyborach do Rady Miasta w kadencji 1994-98, zdobyliśmy 6 mandatów, w 1998 - 2000 zdobyliśmy 8 mandatów oraz 1 do Rady Powiatu.

Wielokierunkowa działalność TMR stała się przyczynkiem wydania dwóch prac magisterskich z ośrodków uniwersyteckich Katowic i Wrocławia.
Towarzystwo Miłośników Rydułtów prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą i ma własną siedzibę. Wśród członków Towarzystwa kilka osób mieszka poza granicami państwa, a mimo to utrzymują żywy kontakt z Towarzystwem.
Podejmujemy wszechstronne działania w dziedzinie kultury, ochrony zdrowia, ekologii.
Nasze działania ukierunkowane są na grupę "młodych emerytów", którzy stanowią główną grupę działaczy naszych kół. Wydajemy 2 tygodnik "Kulka" w nakładzie 1000 sztuk.