• Formularze PIT
    dla Ciebie



    KRS 0000002344

Formularze PIT 2017/2018 dla Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka w Gliwicach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000002344.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
- prowadzenia oddziału przedszkolnego wspierającego rozwój dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki,
- prowadzenia edukacji na poziomie podstawowym zapewniając uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: j. polski; j. obcy nowożytny; matematyka; historia i wiedza o społeczeństwie; przyroda; plastyka; muzyka; technika; informatyka i wychowanie fizyczne,
- prowadzenia edukacji w trzyletnim gimnazjum,
- prowadzenia edukacji w trzyletnim liceum ogólnokształcącym w celu przygotowania uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych,
- prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych,
- prowadzenia zajęć w zakresie sztuki, teatru, muzyki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!