• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000004879

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Rzeszowski Klub Amazonka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000004879.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Klubu Amazonka jest reprezentowanie interesów kobiet przed i po leczeniu raka piersi oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna.

Klub Amazonka realizuje swoje cele poprzez:
1. Wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej postawiła nas choroba.
2. Organizacja prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka piersi i rehabilitacji.
3. Propagowanie i organizacja zajęć rehabilitacyjnych i terapii psychologicznej.
4. Przygotowanie się do roli „ ochotniczek”, aby służyć kobietom, które znajdą się w analogicznej sytuacji.
5. Działalność związana z problemami zdrowotnymi członkiń, np. zaopatrzenie rehabilitacyjne, sanatoria itp.
6. Działania integrujące środowisko kobiet po leczeniu raka piersi - spotkania oraz wyjazdy i wycieczki integracyjne.
7. Propagowanie ; rekreacji, sportu, turystyki.
8. Upowszechnianie kultury i sztuki wśród Amazonek.
9. Promocję i organizację wolontariatu.
10. Organizowanie akcji charytatywnych.
11. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy.
12. Ochronę i promocję zdrowia; profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi.
13. Działalność wydawnicza; materiały informacyjno-edukacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!