• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000006158

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Artystycznego "Krajki"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000006158.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej oraz podejmowanie działań mających na celu wzbogacania możliwości rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie inicjatyw społecznych i wspieranie działalności oświatowo - kulturalnej i wychowawczej. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej HZA "Krajki". Promocja nowoczesnych metod wychowania i nauczania. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie bazy technicznej HZA "Krajki" oraz innych placówek wspomaganych przez Stowarzyszenie. Udzielanie pomocy młodzieży szczególnie uzdolnionej. Inicjowanie działalności wydawniczej. Współpraca z organami administracji oświatowej i szkolnej, instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi, których cele są zbliżone do celów działania Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Przygotowanie do zimowiska szkoleniowego przeznaczonego dla 43 uczestniczek grupy zaawansowanej. Koncert gwiazdkowy, którego odbiorcami ma być ok. 300 dzieci z domów dziecka, a także dzieci i rodzice obecnych uczestniczek zespołu oraz dziewczęta, które w przeszłości związane były z działalnością w zespole. Realizacja nowego widowiska wokalno - tanecznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!