• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000006964

Formularze PIT 2017/2018 dla Ochotnicza Straż Pożarna w Żerdzinach Gmina Pietrowice Wielkie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000006964.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz szeroko rozumianej rekreacji i turystyki.
5) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6) działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego.
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Prowadzone działania:
- organizujemy szkolenia i ćwiczenia dla nowych i obecnych członków w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- organizujemy imprezy sportowe (mecze piłkarskie, turniej tenisa stołowego, turniej siatkówki plażowej),
- wspomagamy lokalny samorząd (współorganizujemy uroczystości w naszej wiosce, pomagamy przy organizowaniu wszelkich imprez na szczeblu gminnym).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!