• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000008844

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet Godula - Hope

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000008844.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych.
Wspieranie działań w zakresie edukacji medycznej dotyczącej rozpoznawania chorób nowotworowych u kobiet.
Świadczenie pomocy medycznej w ramach programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia.
Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych zawodów związanych z medycyną w zakresie programu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia.
Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym

Prowadzone działania
Program Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych Jajnika - w ramach programu wykonywane są bezpłatne badania USG głowicą dopochwową. Programem objęte są wszystkie Panie, a w szczególności z grupy ryzyka i mieszkanki miasta Ruda Śląska.

Różowa Wstążeczka - Program jest prowadzony wspólnie z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Rudzie Śląskiej. Program ten polega na dodatkowej edukacji uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Rudy Śląskiej. Zajęcia prowadzone są na terenie Fundacji Godula Hope a
zakres edukacji obejmuje prezentację aparatury medycznej, na której przeprowadzane są badania mammograficzne i ultrasonograficzne, omawiana jest diagnostyka i działania profilaktyczne z zakresu wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych piersi. Edukacja w ramach programu Różowa Wstążeczka została rozpoczęta w 2005r. i jest kontynuowana w roku bieżącym a także zaplanowano działania edukacyjne na rok 2007.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!