• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000013459

Formularze PIT 2017/2018 dla Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000013459.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
"Kształcąc ustawicznie pomagamy ludziom starszym zmieniać postawy w kontaktach z drugim człowiekiem w celu odnalezienia radości w realizacji własnych i wspólnych marzeń w jesieni życia"

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu a również:
- aktywizację społeczną i poprawę jakości życia ludzi starszych,
- wspieranie idei wolontariatu,
- kształcenie ustawiczne.

ZUTW pracuje w oparciu o comiesięczne szczegółowe programy zajęć, które grupują wydarzenia i spotkania w:
1. Wykłady, konferencje, seminaria, prelekcje, wykłady edukacyjne, wieczory edukacyjne, muzyczne, muzealne i wystawy;
2. Zajęcia upowszechniające wiedzę w klubach i zespołach;
3. Zajęcia w grupach ćwiczących pod okiem rehabilitantów i instruktorów;
4. Zajęcia w grupach językowych (języki: niemiecki, angielski i francuski);
5. Edukacja komputerowa;
5. Działalności turystyczno - krajoznawczej (spacery, turystyka rowerowa, wycieczki krajowe i zagraniczne);
6. Uczestnictwie w ważnych imprezach kulturalno - oświatowych miasta ,regionu i za granicą.
Odbiorcami są słuchacze ZUTW, chętni mieszkańcy miasta, członkowie innych stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, uczniowie szkół średnich, studenci, inne UTW w kraju i partnerzy zagraniczni.
Tygodniowo z naszej oferty korzysta ok. 1000 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!