• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000015795

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000015795.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Szerzenie i popularyzowanie idei solidarności międzyludzkiej.
Pobudzanie aktywności obywatelskiej.
Obrona praw i interesów obywateli.
Organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć: sportowych, świetlicowych i kulturalnych.
Organizowanie pomocy dla osób ubogich, niesprawnych i wymagających opieki społecznej.
Udział w tworzeniu i rozwoju własności komunalnej.

Prowadzone działania
Przyczynienie się do telefonizacji osiedla "Służew nad Dolinką" oraz do powstania osiedlowego ośrodka zdrowia.
Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej.
Powołanie opartego na wzorach holenderskich, pierwszego w Polsce gospodarstwa dziecięcego.
Utworzenie Służewskiego Centrum Kultury, Ekologii i Sportu oraz przyczynienie się do utworzenia Służewskiego Domu Kultury (SDK) i uruchomienia działań w zakresie budowy dla niego stałej siedziby.
Utworzenie Osiedlowego Klubu Sportowego, który organizuje zajęcia i zawody sportowe, głównie piłkarskie, dla dzieci i młodzieży.
Zorganizowanie w Świetlicy Środowiskowej i wspólnie z SDK zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych, plastycznych i koncertów .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!