• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000017280

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Ograniczeniem Samodzielności Życiowej "AGIS"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000017280.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Zgodnie ze Statutem główne cele Stowarzyszenia AGIS są następujące:
1. rehabilitacja społeczna osób objętych opieką Stowarzyszenia przez organizowanie różnych form aktywności ludzkiej,
2. pomoc w tworzeniu własnego środowiska poza domem,
3. prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej,
4. promowanie twórczości artystycznej podopiecznych,
5. rozwijanie różnych form rehabilitacji ułatwiającej podjęcie pracy zawodowej,
6. zapewnienie pomocy psychologicznej podopiecznym,
7. integrowanie środowiska rodziców oraz pomoc psychologiczna,
8. dbałość o doskonalenie zawodowe instruktorów.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej AGIS w dwóch Pracowniach: Al. Niepodległości 165 oraz ul.Olesińska 5. W każdej Pracowni w zajęciach uczestniczy po 10 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!