• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000020434

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przebudzone Nadzieje"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000020434.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Etosem naszej organizacji jest uznanie, że osoby niepełnosprawne mają prawo do samodzielnego i aktywnego życia oraz do korzystania na zasadzie równości praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli.

Cele działań:
-finansowe wspieranie Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych;
-współdziałanie z samorządem lokalnym;
-wspieranie, integrowanie się z lokalną społecznością;
-udzielanie finansowej pomocy rodzinom mającym dzieci niepełnosprawne.

Organizacja działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Naszym zadaniem jest dawanie dzieciom radości. Chcemy, aby ich życie było na coraz to wyższym poziomie oczywiście na miarę ich możliwości. Obecnie realizujemy:
- program " Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu chodzieskiego", w ramach którego prowadzimy muzykoterapię logopedię, hydroterapię, fizjoterapię(dofinansowanie PFRON), prowadzenie wolontarystycznie zajęć z ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne.
Od lata 2009 roku prowadzimy zajęcia w nowym integracyjnym placu zabaw. oprócz zajęć terapeutycznych, organizujemy dzieciom szczególne dni np. "Dzień Rodziny","Wakacje na Dzikim Zachodzie".Dzięki temu ograniczamy izolację społeczną dzieci niepełnosprawnych i dostarczamy im wrażeń w atrakcyjnym środowisku, ponadto dzieci poruszające się na wózkach mogą przebywać np. w wieży, a nie z żalem obserwować swych pełnosprawnych rówieśników.
Dbamy o letni wypoczynek dzieci pod hasłem "Słoneczny tydzień marzeń - tydzień nie na podwórku przed blokiem, a nad morzem.
Organizujemy spotkania rodzinne takie jak Dzień Rodziny, zabawa karnawałowa dla dzieci, grillowanie, pobyt w kawiarni,spotkanie opłatkowe. Dążymy do zmniejszania izolacji społecznej wynikajacej z miejsca zamieszkania i posiadania dzieci niepełnosprawnych.
W roku 2013 zorganizowaliśmy po raz pierwszy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, na tę uroczystość zaproszono rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, placówki oświatowe, WTZ. W organizację imprezy włączyły się inne stowarzyszenia, władze samorządowe, parafie, oraz lokalni przedsiębiorcy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!