• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000022162

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000022162.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem statutowym Towarzystwa jest wszechstronna pomoc i opieka obejmująca dzieci i młodzież z cukrzycą realizowana poprzez:
- działania prowadzące do ustawicznego podnoszenia jakości opieki medycznej,
- organizację i realizację określonych zadań programowych,
- organizowanie i zapewnienie finansowania profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej,
- propagowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie leczenia, prowadzenia i obsługi cukrzycy,
- inicjowanie działań edukacyjnych w społeczeństwie propagujących problemy dzieci i młodzieży z cukrzycą.

Najważniejsze realizowane aktualnie zadania programowe:
1) Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z cukrzycą, turnusy realizowane są dla młodszych z opieką indywidualną oraz dla dzieci i młodzieży z opieką grupową,
2) Warsztaty szkoleniowe, terapeutyczne i integracyjne dla dzieci i młodziezyz cukrzycą oraz ich opiekunów,
3) Prowadzenie grupy wsparcia dla osób chorych na cukrzycę,
4) Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby sportowe) w zakresie opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę - od 2011 roku skorzystało z nich około 100 placówek oświatowych,
5) Realizacja od 2010 roku programu stypendialnego "Słodycz wiedzy" dla dzieci z cukrzycą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - w czterech edycjach programu stypednia otrzymało 152 najzdolniejszych uczniów z cukrzycą,
6) organizacja akcji profilaktycznych w zakresie zapobiegania cukrzycy (Dni Otwarte, akcje profilaktyczne z okazji Swiatowego Dnia Walki z Cukrzycą),
7) Prowadzenie od 2009 roku ogólnopolskiej akcji społecznej "Cukrzyca - nie bądź obojętny możesz pomóc" mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób chorych na cukrzycę,
8) Prowadzenie ogólnopolskiej akcji prozdrowotnej - DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL propagującej aktywność fizyczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!