• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000022916

Formularze PIT 2017/2018 dla Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000022916.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Organizowanie różnych form aktywności pedagogicznej.
2. Wspieranie rozwoju bazy oświatowej.
3. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w tym z rodzin najuboższych.
4. Organizacja pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo w tym prowadzenie działań profilaktycznych, z zakresu pomocy społecznej.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
6. Realizacja programów ekologicznych, zdrowotnych, profilaktycznych i poprawiających bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach.
Misja - wypełnienie przestrzeni pomiędzy zadaniami samorządu, państwa i rodziny.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla 90 dzieci - od IX 2000 r.
Organizacja wypoczynku letniego, w tym dla dzieci biednych - od 1997 r. skorzystało ponad 3 tys. dzieci.
Wymiana zagraniczna - w Brorup w Danii i ze Strasburgiem w Niemczech - jeden raz w roku ok. 30 osób z każdym z miast.
Prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej.
Odbiorcy naszych działań to dzieci, nauczyciele, rodzice.
Podstawą naszych sukcesów jest dobra współpraca z władzami miasta Brodnicy oraz pomoc ze strony Kuratora Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa (w zakresie dotowania realizowanych zadań).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!