• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000024016

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000024016.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- Popularyzowanie koncepcji zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół autorskich;
- inicjowanie, propagowanie i doskonalenie autorskich programów oświatowych i wychowawczych mających na celu edukację w duchu zasad społeczeństwa obywatelskiego;
- kształtowanie i promowanie postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych, szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej, aktywnego sprzeciwu wobec wszelkich form ksenofobii.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie szkół, działających w ramach Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji;
- zapewnienie prowadzonym przez siebie szkołom warunków do realizacji ich zadań statutowych.
A także:
- współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, m.in. w zakresie nowych programów szkolnych;
- rozwijanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami szkolno-naukowymi;
- współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami Towarzystwa;
- współpraca z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi, również z innych państw.

Szkoły towarzystwa realizują programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii.
Obok uczniów bardzo zdolnych, przyjmowane są także dzieci wymagające dodatkowej opieki - niepełnosprawne, dzieci uchodźców politycznych, którym gwarantujemy bezpłatną naukę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!