• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000024132

Formularze PIT 2017/2018 dla Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000024132.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia, jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego ludzi niepełnosprawnych umysłowo oraz Ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Stowarzyszenie powstałe m.in. z potrzeby rozszerzenia dotychczasowej oferty oświatowej wobec dzieci głęboko upośledzonych oraz rehabilitacyjno-opiekuńczej wobec młodzieży i dorosłych upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu powiatu puckiego główne cele statutowe realizuje poprzez:
- pomoc prawną i socjalną rodzinom osób niepełnosprawnych,
- organizowanie szkoleń rehabilitacyjnych dla rodziców związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie współpracy z organizacjami samorządowymi, rządowymi, pozarządowymi w celu poprawienia ludziom niepełnosprawnym warunków do rozwoju,
- prowadzenie placówki, w której prowadzona jest pełna rehabilitacja zawodowa, lecznicza i społeczna,
- gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
- organizowanie imprez kulturalnych, sportowych integrujących społeczność lokalną z osobami niepełnosprawnymi,
- popularyzowanie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.