• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000025247

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne "Hospicjum Płockie" pod wezw. Św. Urszuli Ledóchowskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000025247.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją opieki hospicyjnej jest poprawa jakości życia pacjentów, ich rodzin, usuwanie lub zmniejszanie objawów chorobowych, łagodzenie cierpień duchowych. "Hospicyjna opieka duchowa i towarzyszenie jest przeprowadzeniem umierającego ku progom wieczności".
Cele statutowe: objęcie pomocą medyczną, psychologiczną i duchową chorych będących w stanach terminalnych z powodu choroby nowotworowej lub innych w stanów przewlekłych, objęcie opieką domową chorych dorosłych i dzieci w ich domach, propagowanie humanitarnego podejścia do cierpiącego, umierającego człowieka dla podniesienia jego godności i umierania.
Nasza posługa hospicyjna jest całościową opieką nad ludźmi z postępującą chorobą w terminalnym okresie, a samo hospicjum jest miejscem, w którym choremu człowiekowi jest łatwiej znieść swoje cierpienie.

Prowadzone działania:
- Hospicjum Stacjonarne
- Hospicjum Domowe dla Dorosłych
- Hospicjum Domowe dla Dzieci
- ZOL dla chorych pozostających w stanie śpiączki

W ramach naszej działalności prowadzimy Grupę Wsparcia dla rodzin osieroconych (raz w miesiącu).
Organizowane są Rodzinne Msze Święte za naszych byłych pacjentów.
W każdą niedzielę na terenie naszego Oddziału Stacjonarnego odprawiają się Msze Święte, wraz z rodzinami modlimy się za tych, którzy "są" i za tych, którzy "odeszli" w ostatnim tygodniu.
Ponadto organizujemy także kolonie letnie dla dzieci, których rodzice byli objęci naszą opieką oraz dla rodzeństwa dzieci będących naszymi pacjentami; paczki bożonarodzeniowe, zabawy choinkowe, wyjazdy plenerowe, ogniska.
Wspieramy rodziny najuboższe poprzez pomoc w postaci artykułów żywnościowych, otrzymywanych z Płockiego Banku Żywności.
W Hospicjum działa Centrum Wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!