• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000025579

Formularze PIT 2017/2018 dla Górniczy Klub Sportowy "Gwarek" Ornontowice

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000025579.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Klubu jest:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Ornontowice,
2. organizowanie wyczynowej, amatorskiej i rekreacyjnej działalności sportowej na terenie gminy Ornontowice
3. organizowanie działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych.

Klub prowadzi na rzecz ogółu społeczności gminy Ornontowice, członków Klubu oraz osób niepełnosprawnych nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Działalność ta mieści się w PKD 2007: 9312-.Z Działalność klubów sportowych i obejmuje:
a) organizowanie zawodów piłki nożnej, tenisa, szachów i innych oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe i inne organizacje
b) prowadzenie zajęć sportowych podnoszących umiejętności w wybranych dyscyplinach sportu dla różnych grup wiekowych
c) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców gminy Ornontowice oraz osób niepełnosprawnych
d) prowadzenie działalności związanej z promocją sportu na terenie gminy Ornontowice poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych.